Namestitev senzorskog dozatora G1 u Gostinstvo Mentor d.o.o. - Brza hrana Garač (tekoći sapun)